Nymburk - hlavní sídlo
Palackého třída 223/5, 288 02
mapa

Praha - pobočka
Rumunská 12, 120 00
mapa

| E-mail: advokat@judrkazda.cz     |  Tel.: 325 512 274  |  GSM: 776 573 120

Advokát

JUDr. Petr Kazda, advokát (*1977).

Vysokoškolské studium v oboru právo jsem ukončil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2002.

Po skončení roční základní vojenské služby na legislativním odboru Ministerstva obrany ČR jsem absolvoval koncipientskou praxi v letech 2003 - 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Sobotky a JUDr. Libora Fiedlera v Nymburce.

Výkon samostatné advokátní praxe jsem zahájil 1. 11. 2006. Vykonávám všeobecnou advokátní praxi včetně práva občanského, trestního, pracovního, správního a obchodního. Ve své praxi využívá anglického jazyka. Specializuji se na pojistné právo, medicínské právo a vymáhání nároků z titulu majetkové újmy a nemajetkové újmy na zdraví, více na www.nematerialniujma.cz.

Spolu s pražským kolegou JUDr. Milošem Holubem též poskytuji právní pomoc při nákupu nemovitostí v zahraničí se zaměřením na Itálii a Sardinii, viz  www.italskenemovitosti.eu a dále právní pomoc zahraničním klientům při nákupu nemovitostí v ČR, viz http://casainboemia.it .

Publikační činnost:

2003 - Humanitní minimum - testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ (spoluautor JUDr. Brejchová-Faridová) Nakladatelství Radek Veselý, www.prijimacky.cz

2003 - Všeobecné minimum - testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ (spoluautor JUDr. Brejchová-Faridová) Nakladatelství Radek Veselý, www.prijimacky.cz

2006 - Nevyvratitelná právní domněnka vypořádání BSM (spoluautor JUDr. Josef Hašek) Bulletin Advokacie č. 5/2006

 

Kontakt:

Všechna práva vyhrazena JUDr. Petr Kazda, advokát - www.judrkazda.cz
Nymburk - hlavní sídlo, Palackého třída 223/5, 288 02 mapa, Praha - pobočka, Rumunská 12, 120 00 mapa
TOPlist