JUDr. Petr Kazda, advokát (*1977).

Vysokoškolské studium v oboru právo jsem ukončil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2002.

Po skončení roční základní vojenské služby na legislativním odboru Ministerstva obrany ČR jsem absolvoval koncipientskou praxi v letech 2003 – 2006 v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Sobotky v Nymburce.

Výkon samostatné advokátní praxe jsem zahájil 1. 11. 2006. Vykonávám všeobecnou advokátní praxi včetně práva občanského, rodinného, pracovního, správního a obchodního, v trestních věcech pouze dopravní nehody. Jsem schopen komunikovat v anglickém jazyce (C1) a italském jazyce (B2). Dále se zaměřuji na pojistné právo, medicínské právo a vymáhání nároků z titulu majetkové újmy a nemajetkové újmy na zdraví, více na www.nematerialniujma.cz.

Spolu s pražským kolegou JUDr. Milošem Holubem, Ph.D., též poskytuji právní pomoc při nákupu nemovitostí v zahraničí se zaměřením na Itálii a Sardinii, viz  www.italskenemovitosti.eu a dále právní pomoc zahraničním klientům při nákupu nemovitostí v ČR, viz http://casainboemia.it .

Spolupracuji dále s Mgr. Karolínou Kazdovou, advokátkou, www.karolinakazdova.cz .

Publikační činnost:

2003 – Humanitní minimum – testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ (spoluautor JUDr. Brejchová-Faridová) Nakladatelství Radek Veselý, www.prijimacky.cz

2003 – Všeobecné minimum – testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ (spoluautor JUDr. Brejchová-Faridová) Nakladatelství Radek Veselý, www.prijimacky.cz

2016 – Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (spoluautor Mgr. Karolína Kazdová) – Nakladatelství Wolters Kluwer

2022 – www.epravo.cz – Mimosoudní vypořádání pohledávek na účtech a finančních produktech ve společném jmění manželů


Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.