Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

Základní údaje


Dárce 1

Dárce 2

Dárce 3

Dárce 4

Obdarovaný 1

Obdarovaný 2

Obdarovaný 3

Obdarovaný 4

Vztah mezi dárcem a obdarovaným (např. matka a dcera, druh a družka)

Bude zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení

Identifikace oprávněného z věcného břemene (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště)

Rozsah věcného břemene

Další přílohy

Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.