Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

  Základní údaje


  Děti

  Dítě 1


  Dítě 2


  Dítě 3


  Dítě 4


  Dítě 5


  Děti svěřeny do péče

  Údaje o matce

  Údaje o otci

  Úprava styku rodiče s dětmi

  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.