Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

  Základní údaje


  Majetek

  Aktiva a pasiva připadající manželce


  Aktiva a pasiva připadající manželovi


  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.