Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

Základní údaje


Majetek

Aktiva a pasiva připadající manželce


Aktiva a pasiva připadající manželovi


Další přílohy

Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.