Služba je zpoplatněna dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

    Základní údaje    Kontrola smlouvy - Výstupem této právní služby je právní stanovisko upozorňující na jednotlivá problematická, neplatná, neurčitá nebo nevýhodná ujednání smlouvy.

    Revize smlouvy - Právní služba spočívá v kontrole smlouvy a vložení doporučeného znění konkrétních smluvních ujednání formou viditelných úprav a komentářů MS-WORD.

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.