Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

Základní údaje


Prodávající 1

Prodávající 2

Prodávající 3

Prodávající 4

Kupující 1

Kupující 2

Kupující 3

Kupující 4

Způsob splatnosti ceny
Způsob hrazení kupní ceny
Bude zřizováno zástavní právo na předmětu prodeje ve prospěch úvěrující banky kupujícího

Další přílohy

Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.