Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

  Základní údaje


  Prodávající 1

  Prodávající 2

  Prodávající 3

  Prodávající 4

  Kupující 1

  Kupující 2

  Kupující 3

  Kupující 4

  Způsob splatnosti ceny
  Způsob hrazení kupní ceny
  Bude zřizováno zástavní právo na předmětu prodeje ve prospěch úvěrující banky kupujícího

  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.