Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

  Základní údaje


  Rozvod

  Návrh podává

  Manželka  Manžel


  Děti narozené z manželství

  Děti

  Dítě 1


  Dítě 2


  Dítě 3


  Dítě 4


  Dítě 5


  Děti svěřeny do péče

  Údaje o matce

  Údaje o otci

  Úprava styku rodiče s dětmi

  Majetek

  Aktiva a pasiva připadající manželce


  Aktiva a pasiva připadající manželovi


  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.