Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

Základní údaje


Rozvod

Návrh podává

ManželkaManžel


Děti narozené z manželství

Děti

Dítě 1


Dítě 2


Dítě 3


Dítě 4


Dítě 5


Děti svěřeny do péče

Údaje o matce

Údaje o otci

Úprava styku rodiče s dětmi

Majetek

Aktiva a pasiva připadající manželce


Aktiva a pasiva připadající manželovi


Další přílohy

Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.