Kontrola smlouvy / revize smlouvy online 

Jednou z nejžádanějších služeb je kontrola smlouvy o převodu nemovitosti. Výstupem této právní služby je právní stanovisko upozorňující na jednotlivá problematická, neplatná, neurčitá nebo nevýhodná ujednání smlouvy. Tuto službu využívají klienti z celé ČR a je poskytována nejčastěji prostřednictvím e-mailu bez nutnosti osobní schůzky. S ohledem na hodnotu převáděné nemovitosti je provedení kontroly smlouvy doporučováno ve všech případech, zejména však tam, kde je kupní cena nebo její část hrazena prostřednictvím úvěru za současného zřízení zástavního práva. Velmi často mají klienti zájem též o kontrolu rezervační smlouvy, smlouvy o úschově kupní ceny nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Je možná též kontrola další typů smluv, např. nájemní smlouvy či smlouvy o dílo.

10 DŮVODŮ PROČ KLIENTI VYUŽÍVAJÍ MÝCH SLUŽEB

1) Rychlost a pohodlí – kontrola  smlouvy je provedena v dohodnutém termínu, obvykle nejpozději do 48 hodin od objednání kontroly. Expresní kontrola do 24 hodin od objednání kontroly je možná pouze v případě dostatečné časové kapacity advokátní kanceláře a pouze v pracovních dnech. Možnost online platby platební kartou na adrese: http://www.judrkazda.cz/online-platba/.

2) Pohodlí – veškerá komunikace probíhá online e-mailem bez nutnosti osobní schůzky. Smlouvu ke kontrole lze zaslat advokátovi e-mailem ve formátu .doc nebo .pdf

3) Cenová dostupnost – cena za kontrolu smlouvy advokátem (např. kupní smlouva, budoucí kupní smlouva, rezervační smlouva, smlouva o úschově, smlouva o převodu bytové jednotky, smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, nájemní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce atd.) činí 4.000,- Kč včetně DPHpokud rozsah kontrolované smlouvy nepřekročí 5 stran A4 ve velikosti písma 12, font Times New Roman, Arial nebo Calibri. V případě většího rozsahu smlouvy se cena navyšuje o dalších 2.000,- Kč včetně DPH za každých započatých 5 stran A4. V případě více dokumentů se počet stran všech kontrolovaných smluv sčítá (např. rezervační smlouva má 3 strany, kupní smlouva má 7 stran, cena celkem činí 6.000,- Kč). Fakturu za kontrolu smlouvy obdržíte společně se stanoviskem. Úhrada je možná buď bezhotovostním převodem nebo od online platební kartou prostřednictvím platební brány na adrese: http://www.judrkazda.cz/online-platba/

Příklady cen kontroly smlouvy /včetně DPH/:

1-5 stran –     4.000,- Kč

6-10 stran –   6.000,- Kč

11-15 stran – 8.000,- Kč

16-20 stran – 10.000,- Kč

21-25 stran – 12.000,- Kč

4) Srozumitelnost – výstupem kontroly smlouvy je právní rozbor kontrolované smlouvy o obvyklém rozsahu 1 strany A4 nebo je možno dohodnout osobní konzultaci v advokátní kanceláři popř. následné dotazy zodpovědět telefonicky. Právní stanovisko je srozumitelné pro neprávnickou veřejnost.

5) Odbornost – na kontrolu smluvní dokumentace se specializuji již 10 let, za tuto dobu jsem zkontroloval stovky smluvních dokumentů. Chyby a nevýhodná ustanovení se ve smlouvách často opakují, vím na co se zaměřit. Znám „finty“ realitních kanceláří i developerů.

6) Odpovědnost – při výkonu advokacie jsem odpovědnostně pojištěn u Generali pojišťovny, a.s. na částku 30 mil. Kč. Zodpovídám za správnost kontroly kontrolovaných smluv.

7) Kompletnost kontroly – předmětem kontroly jsou především formální i obsahové náležitosti smlouvy, součástí rozboru je i upozornění klienta na neurčitá, jednostranně nevýhodná či dokonce nezákonná smluvní ujednání, popř. ujednání, která by v budoucnu mohla způsobit klientovi komplikace (např. nepřiměřené smluvní pokuty, odpovědnost za vady atd.). Smyslem kontroly je posouzení smlouvy nezainteresovanou osobou s právním vzděláním, která klienta upozorní na možná rizika či slabá místa smlouvy ještě před uzavřením smlouvy a umožní mu tak vyjednat si se smluvním partnerem úpravu smlouvy.

8) Možnost revize smlouvy – v případě zájmu lze provést i revizi smlouvy, tj. formou viditelných úprav MS-WORD vložit do smlouvy doporučené znění konkrétních smluvních ujednání. Revize je časově náročnější a tedy dražší, viz ceník níže.

Příklady cen revize smlouvy /včetně DPH/:

1-5 stran –     5.000,- Kč

6-10 stran –   7.000,- Kč

11-15 stran –  9.000,- Kč

16-20 stran –  11.000,- Kč

21-25 stran –  13.000,- Kč

9) Navazující služby – v případě potřeby opatřím klientům dálkovým způsobem výpis z katastru nemovitostí (LV), mohu zajistit sepis kupní či darovací smlouvy, mohu zajistit advokátní úschovu kupní ceny.

10) Spokojenost se službami – potvrzením kvality mých služeb je pro mne vracející se klient. K mému potěšení se na mne moji spokojení klienti obrací opakovaně.

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda+nymburk&*Kontrola smlouvy – online formulář

    Služba je zpoplatněna dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

    Základní údaje    Kontrola smlouvy - Výstupem této právní služby je právní stanovisko upozorňující na jednotlivá problematická, neplatná, neurčitá nebo nevýhodná ujednání smlouvy.

    Revize smlouvy - Právní služba spočívá v kontrole smlouvy a vložení doporučeného znění konkrétních smluvních ujednání formou viditelných úprav a komentářů MS-WORD.

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.