Sepis smlouvy o převodu nemovitosti online do 48 hodin již od 3.990,- Kč

Sepis smlouvy o převodu nemovitosti (darovací, kupní, smlouva o převodu družstevního podílu atd.) včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři.

Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání mi můžete zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě Vám smlouvu (včetně návrhu na vklad) zašlu též v elektronické podobě.

Lhůta k dodání smlouvy online včetně návrhu na vklad činí 48 hodin od dodání podkladů.

Úhrada je možná buď bezhotovostním převodem nebo od online platební kartou prostřednictvím platební brány na adrese: http://www.judrkazda.cz/online-platba/

3.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

5.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

9.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 10.000.000,- Kč.

V případě počtu nemovitých věcí přesahujících 10 položek (např. u souborů zemědělských pozemků) nebo více než 4 účastníků smlouvy individuální cena dle dohody.

Správní poplatek pro katastrální řízení není zahrnut v ceně a hradí se samostatně. Od 1. 1. 2012 činí poplatek za na vklad do katastru nemovitostí 1.000,- Kč.

V případě potřeby Vám mohu opatřit dálkovým přístupem potřebné výpisy z katastru nemovitostí, správní poplatek činí 50,- Kč za každou stránku.

Cena za advokátní úschovu (včetně DPH) činí:

  • 5.990,- Kč do částky 500.000,- Kč úschovy
  • 7.990,- Kč z částky nad 500.000,- Kč až do částky 3,000.000,- Kč úschovy
  • 9.990,- Kč z částky nad 3,000.000,- Kč až do částky 5,000.000,- Kč úschovy
  • 14.990,- Kč z částky nad 5,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy

Daň z nabytí nemovitosti činí 4 % z převodní ceny (nabývací hodnota), resp. ze srovnávací daňové hodnoty. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75% tzv. směrné hodnoty, co že je obvyklá cena nemovitosti stanovená správcem daně na základě cenových map, nebo částka odpovídající 75% zjištěné ceny, tedy ceny dle znaleckého posudku. Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně se nemění, tzn. přiznání je třeba podat a daň zaplatit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do KN.

S účinností od 1. 11. 2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ze zákona vždy kupující. Možnost odchylné dohody zákon nepřipouští. Prodávající za zaplacení daně již neručí.Kupní smlouva – online formulář

Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

Základní údaje


Prodávající 1

Prodávající 2

Prodávající 3

Prodávající 4

Kupující 1

Kupující 2

Kupující 3

Kupující 4

Způsob splatnosti ceny
Způsob hrazení kupní ceny
Bude zřizováno zástavní právo na předmětu prodeje ve prospěch úvěrující banky kupujícího

Další přílohy