Podílové spoluvlastnictví

Poskytuji právní služby ve věci mimosoudního a soudního zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem.

Jste-li spoluvlastníkem nemovité věci a nechcete nadále ve spoluvlastnickém vztahu setrvat, máte několik možností, jak postupovat.

Nejčastěji se zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví řeší dohodou mezi spoluvlastníky tak, že jeden ze spoluvlastníků odkoupí spoluvlastnické podíly ostatních spoluvlastníků (či jen některých). To lze řešit buď písemnou dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nebo kupní smlouvou. K tomuto řešení často vede delší cesta, neboť je třeba spoluvlastníky písemně oslovit a učinit jim nabídku.

Obsah dohody zohledňuje potřeby a záměry spoluvlastníků, vypořádání lze proto ujednat různými formami (bezplatný převod podílu, úplatný převod podílu, převod podílu se zřízením věcného břemene, rozdělení nemovitosti, společný prodej nemovitosti, vypořádání investic do společných nemovitostí apod.) Dohoda musí mít písemnou formu, neboť je podkladem k zápisu změn v katastru nemovitostí. Podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Úplatné zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podléhá dani z nabytí nemovité věci a v některých případech i dani z příjmu.

Cena za konzultaci ve věci podílového spoluvlastnictví činí 2.500,- Kč včetně DPH za hodinu.

Cena za sepis dohody nebo kupní smlouvy:

4.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

6.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

11.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 10.000.000,- Kč.

V případě, kdy ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou nedojde, lze buď podíl prodat třetí osobě nebo požádat o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soud na základě žaloby. Cena za právní zastoupení se odvíjí od hodnoty vypořádávaného podílu.

V případě právního zastoupení v soudním řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví lze dohodnout splatnost odměny za právní zastoupení až po pravomocném skončení řízení (v případě, že klientovi má být vyplacen vypořádací podíl).

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda+nymburk&*