Podílové spoluvlastnictví

Poskytuji právní služby ve věci mimosoudního a soudního zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem.

Jste-li spoluvlastníkem nemovité věci a nechcete nadále ve spoluvlastnickém vztahu setrvat, máte několik možností, jak postupovat.

Nejčastěji se zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví řeší dohodou mezi spoluvlastníky tak, že jeden ze spoluvlastníků odkoupí spoluvlastnické podíly ostatních spoluvlastníků (či jen některých). To lze řešit buď písemnou dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nebo kupní smlouvou. K tomuto řešení často vede delší cesta, neboť je třeba spoluvlastníky písemně oslovit a učinit jim nabídku.

Obsah dohody zohledňuje potřeby a záměry spoluvlastníků, vypořádání lze proto ujednat různými formami (bezplatný převod podílu, úplatný převod podílu, převod podílu se zřízením věcného břemene, rozdělení nemovitosti, společný prodej nemovitosti, vypořádání investic do společných nemovitostí apod.) Dohoda musí mít písemnou formu, neboť je podkladem k zápisu změn v katastru nemovitostí. Podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Úplatné zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podléhá dani z nabytí nemovité věci a v některých případech i dani z příjmu.

Cena za konzultaci ve věci podílového spoluvlastnictví činí 2.000,- Kč včetně DPH za hodinu.

Cena za sepis dohody nebo kupní smlouvy:

3.990,- Kč vč. DPH v případě spoluvlastnického podílu v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

5.990,- Kč vč. DPH v případě spoluvlastnického podílu v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč vč. DPH v případě spoluvlastnického podílu v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

9.990,- Kč vč. DPH v případě spoluvlastnického podílu v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty spoluvlastnického podílu nad 10.000.000,- Kč.

V případě, kdy ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou nedojde, lze buď podíl prodat třetí osobě nebo požádat o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soud na základě žaloby. Cena za právní zastoupení se odvíjí od hodnoty vypořádávaného podílu.

S účinností od 1. 1. 2018 bylo znovu do občanského zákoníku zařazeno předkupní právo spoluvlastníků, tzn. spoluvlastník má povinnost nabídnout před prodeje svého podílu třetí osobě svůj podíl současným spoluvlastníkům.

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda+nymburk&*