Podílové spoluvlastnictví 

Poskytuji právní služby ve věci mimosoudního a soudního zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem.

Jste-li spoluvlastníkem nemovité věci a nechcete nadále ve spoluvlastnickém vztahu setrvat, máte několik možností, jak postupovat.

1) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou

Nejčastěji se zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví řeší dohodou mezi spoluvlastníky tak, že jeden ze spoluvlastníků odkoupí spoluvlastnické podíly ostatních spoluvlastníků (či jen některých). To lze řešit buď písemnou dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, nebo kupní smlouvou. K tomuto řešení často vede delší cesta, neboť je třeba spoluvlastníky písemně oslovit a učinit jim nabídku. 

Obsah dohody zohledňuje potřeby a záměry spoluvlastníků, vypořádání lze proto ujednat různými formami (bezplatný převod podílu, úplatný převod podílu, převod podílu se zřízením věcného břemene, rozdělení nemovitosti, společný prodej nemovitosti, vypořádání investic do společných nemovitostí apod.) Dohoda musí mít písemnou formu, neboť je podkladem k zápisu změn v katastru nemovitostí. Podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Úplatné zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podléhá dani z nabytí nemovité věci a v některých případech i dani z příjmu.

2) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudní cestou

V případě, kdy ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou nedojde, lze buď podíl prodat třetí osobě nebo požádat o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soud na základě žaloby. Cena za právní zastoupení se odvíjí od hodnoty vypořádávaného podílu. V případě právního zastoupení v soudním řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví lze dohodnout splatnost odměny za právní zastoupení až po pravomocném skončení řízení (v případě, že klientovi má být vyplacen vypořádací podíl). Obvyklá délka soudního sporu se pohybuje od cca 6 měsíců (v případě, že dojde k uzavření dohody při prvním soudním jednání) až do několika let v případě standardního soudního sporu.

3) Výkup Vašeho spoluvlastnického podílu

Není-li dohoda mezi spoluvlastníky možná nebo nechcete-li se se spoluvlastníky potkávat u soudu a řešit vypořádání spoluvlastnictví několik let, je možné spoluvlastnický podíl prodat bez souhlasu ostatních spoluvlastníků třetí osobě. Předkupní právo mezi spoluvlastníky (až na výjimku týkající se období 6 měsíců po skončení dědického řízení) bylo zrušeno a lze tak spoluvlastnický podíl prodat třetí osobě bez povinnosti tento podíl nabídnout nejdříve ostatním spoluvlastníkům.

V případě zájmu o přímý prodej Vašeho spoluvlastnického podílu mne kontaktujte na adrese advokat@judrkazda.cz a v případě zájmu Vám zašlu do týdne nabídku výkupní ceny za Váš spoluvlastnický podíl.

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda+nymburk&*