Právní poradna e-mailem

  1. Cena za právní stanovisko e-mailem činí 3.000,- Kč včetně DPH 21%.

2. Podklady je třeba zaslat elektronickou cestou, je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu. Právní problém je třeba co nejpodrobněji popsat.

3. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (nedojde ke kolizi, popis problému bude zcela srozumitelný), bude klient vyzván e-mailem k úhradě platby převodem na účet s přiděleným variabilním symbolem. Platba je možná též platební kartou online přes platební bránu.

4. Po připsání platby na účet advokáta bude klientovi zaslána e-mailem zpracovaná odpověď.

5. V případě, že na dotaz nebude možno odpovědět (kolize, nesrozumitelnost), bude tato skutečnost klientovi sdělena e-mailem a následně bude dotaz bezpečně vymazán. Advokát má zákonnou povinnost mlčenlivosti.

4. V případě více dotazů, složitějších dotazů či časově náročnějších dotazů (více podkladů) advokát sdělí klientovi návrh ceny a po odsouhlasení klientem bude právní pomoc následně poskytnuta.

Právní konzultace přes Whatsapp nebo Skype

  1. Cena za konzultaci přes Whatsapp nebo Skype činí 1.500,- Kč za každých započatých 30 minut délky trvání konzultace.
  2. Konzultace je možná pouze na základě předchozího objednání na přesný čas konzultace v konkrétní den a hodinu (v rámci pracovní doby). V rámci objednávky je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu.
  3. Konzultace bude účtována předem v rozsahu objednané délky konzultace. Připsání platby bude klientovi potvrzeno.
  4. Adresa Skype: live:judr.petr.kazda
  5. Adresa Whatsapp: https://wa.me/420776573120


Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.