Právní poradna e-mailem

Cena právní porady (stanoviska) přes e-mail činí 2.000,- Kč včetně DPH.

1. Podklady je třeba zaslat elektronickou cestou, je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu.

Právní problém je třeba co nejpodrobněji popsat.

2. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (nedojde ke kolizi, popis problému bude zcela srozumitelný), bude klient vyzván e-mailem k úhradě platby převodem na účet s přiděleným variabilním symbolem. Platba je možná též platební kartou online přes platební bránu.

Po připsání platby na účet advokáta bude klientovi zaslána e-mailem zpracovaná odpověď.

3. V případě, že na dotaz nebude možno odpovědět (kolize, nesrozumitelnost), bude tato skutečnost klientovi sdělena e-mailem a následně bude dotaz bezpečně vymazán.

Advokát má zákonnou povinnost mlčenlivosti.

4. V případě více dotazů, složitějších dotazů či časově náročnějších dotazů (více podkladů) advokát sdělí klientovi návrh ceny a po odsouhlasení klientem bude právní pomoc následně poskytnuta.Napište mi