Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

Základní údaje


Pronajímatel 1

Pronajímatel 2

Nájemce 1

Nájemce 2

Označení předmětu pronájmu:
Součástí pronájmu je:


Předmět pronájmu je pronajímán jako:Jistota (kauce) se zřizuje:


Délka trvání nájmu:Další přílohy

Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.