Sepis smlouvy o převodu nemovitosti již od 3.990,- Kč

Sepis smlouvy o převodu nemovitosti (darovací, kupní, smlouva o převodu družstevního podílu atd.) včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři.

Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad) bude klientovi zaslána též v elektronické podobě.

Úhrada je možná buď bezhotovostním převodem nebo od online platební kartou prostřednictvím platební brány na adrese: http://www.judrkazda.cz/online-platba/

3.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

5.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

9.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 10.000.000,- Kč.

V případě počtu nemovitých věcí přesahujících 10 položek (např. u souborů zemědělských pozemků) nebo více než 4 účastníků smlouvy individuální cena dle dohody.

Správní poplatek pro katastrální řízení není zahrnut v ceně a hradí se samostatně. Od 1. 1. 2012 činí poplatek za na vklad do katastru nemovitostí 1.000,- Kč.

Advokát je oprávněn dálkovým přístupem opatřit potřebné výpisy z katstru nemovitostí, správní poplatek činí 50,- Kč za každou stránku.

Po dohodě lze poskytnout též advokátní úschovu kupní ceny na depozitních účtech advokáta.

Cena za advokátní úschovu (včetně DPH) činí:

  • 5.990,- Kč do částky 500.000,- Kč úschovy
  • 7.990,- Kč z částky nad 500.000,- Kč až do částky 3,000.000,- Kč úschovy
  • 9.990,- Kč z částky nad 3,000.000,- Kč až do částky 5,000.000,- Kč úschovy
  • 14.990,- Kč z částky nad 5,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy

Daň z nabytí nemovitosti činí 4 % z převodní ceny (nabývací hodnota), resp. ze srovnávací daňové hodnoty. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75% tzv. směrné hodnoty, co že je obvyklá cena nemovitosti stanovená správcem daně na základě cenových map, nebo částka odpovídající 75% zjištěné ceny, tedy ceny dle znaleckého posudku. Lhůta pro podání daňového přiznání a zaplacení daně se nemění, tzn. přiznání je třeba podat a daň zaplatit nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do KN.

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda+nymburk&*Napište mi