Sepis smlouvy o převodu nemovitosti již od 4.990,- Kč

Sepis smlouvy o převodu nemovitosti, např. smlouvy darovací, smlouvy kupní, smlouvy směnné či smlouvy o převodu družstevního podílu, včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři.

V praxi činí obtíže převod nově vzniklé parcely na základě oddělovacího geometrického plánu, který je do KN vkládán společně se smlouvou. S přípravou takové smlouvy Vám mohu pomoci.

Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad) bude klientovi zaslána též v elektronické podobě.

Úhrada je možná buď bezhotovostním převodem nebo od online platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány na adrese: http://www.judrkazda.cz/online-platba/

4.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

6.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

11.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

14.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 10.000.000,- Kč do 15.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 15.000.000,- Kč.

V případě počtu nemovitých věcí přesahujících 10 položek (např. u souborů zemědělských pozemků) nebo více než 4 účastníků smlouvy individuální cena dle dohody.

Správní poplatek pro katastrální řízení není zahrnut v ceně a hradí se samostatně. Od 1. 1. 2020 činí poplatek za na vklad do katastru nemovitostí 2.000,- Kč.

Advokát je oprávněn dálkovým přístupem opatřit potřebné výpisy z katastru nemovitostí, správní poplatek činí 50,- Kč za každou stránku.

Po dohodě lze poskytnout též advokátní úschovu kupní ceny na depozitních účtech advokáta. Depozitní účty jsou zřízeny u České spořitelny, a.s.

Cena za advokátní úschovu (včetně DPH) činí:

 • 9.990,- Kč z částky do částky 3,000.000,- Kč úschovy
 • 11.990,- Kč z částky nad 3,000.000,- Kč až do částky 5,000.000,- Kč úschovy
 • 14.990,- Kč z částky nad 5,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy
 • 19.990,- Kč z částky nad 10,000.000,- Kč až do částky 15,000.000,- Kč úschovy.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla s účinností 26. 9. 2020 zrušena. 

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda+nymburk&*Smlouvy o převodu nemovitosti – online formulář

  Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.judrkazda.cz

  Základní údaje


  Prodávající 1

  Prodávající 2

  Prodávající 3

  Prodávající 4

  Kupující 1

  Kupující 2

  Kupující 3

  Kupující 4

  Způsob splatnosti ceny
  Způsob hrazení kupní ceny
  Bude zřizováno zástavní právo na předmětu prodeje ve prospěch úvěrující banky kupujícího

  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.