Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu

Sepis dohody o uznání dluhu a o splácení dluhu dle ust. § 2053 a násl. NOZ za cenu 2.500,- Kč  + DPH 21%, tj. celkem 3.025,- Kč.

Zaslání podkladů a následně uznání dluhu lze vyřídit e-mailem.Napište mi

Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.