Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu

Sepis standardního uznání dluhu a dohody o jeho splácení dle ust. § 2053 a násl. NOZ za cenu 3.990,- Kč včetně DPH 21%.

V případě zvláštních požadavků na obsah listiny cena dohodou.

Zaslání podkladů a následně uznání dluhu lze vyřídit e-mailem.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.