Zřízení věcného břemene bydlení

V souvislosti s darováním nemovitých věcí je často zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení ve prospěch dárců. Toto věcné břemeno lze zřídit v rámci darovací smlouvy a je v ceně sepisu darovací smlouvy.

Pokud jste na zřízení věcného břemene zapomněli a chcete ho zřídit dodatečně, lze jej zřídit samostatně (dodatečně) samostatnou smlouvou. Současně se zřízením věcného břemene doživotního bydlení lze zřídit též zákaz zcizení a zatížení zatížených nemovitých věcí po dobu trvání věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene tak má za života jistotu, že vlastník nemovitých věcí tyto nemovité věci neprodá, nedaruje či nezatíží ve prospěch třetí osoby.

Sepis smlouvy o zřízení věcného břemene (a zákazu zcizení a zatížení) k nemovitým věcem online do 48 hodin od dodání podkladů již od 4.990,- Kč.

Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad) bude klientovi zaslána též v elektronické podobě.

Smlouvu připravím a včetně návrh na vklad zašlu do 48 hodin po dodání podkladů.

Úhrada je možná buď bezhotovostním převodem nebo od online platební kartou prostřednictvím platební brány na adrese: http://www.judrkazda.cz/online-platba/

Ceník:

4.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

6.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

11.990,- Kč vč. DPH v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 10.000.000,- Kč.

V případě počtu nemovitých věcí přesahujících 10 položek (např. u souborů zemědělských pozemků) individuální cena dle dohody.

Správní poplatek pro katastrální řízení není zahrnut v ceně a hradí se samostatně. Od 1. 1. 2020 činí poplatek za na vklad do katastru nemovitostí 2.000,- Kč.

V případě potřeby mám možnost Vám dálkovým přístupem opatřit potřebné výpisy z katastru nemovitostí, správní poplatek činí 50,- Kč za každou stránku.

Od 1. 1. 2013 musí být návrh na vklad podán na speciálním formuláři ČÚZK. Vypracování návrhu je zahrnuto v ceně.