Rozvodový advokát

Rychlý a cenově dostupný rozvod manželství online bez nutnosti osobní schůzky, vše lze vyřídit e-mailem do 48 hodin.

Návrh na rozvod manželství za 1.210,- Kč. Údaje potřebné k sepisu návrhu mi můžete zaslat přes tento formulář:

Formulář rozvod

Narodily se Vám z manželství nezletilé děti? K soudu je třeba podat též návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství. Cena činí 2.000,- Kč. Údaje potřebné k sepisu návrhu mi můžete zaslat přes tento formulář:

Formulář děti

Sepis návrhu na rozvod manželství nebo návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí je možno vyřídit bez osobní návštěvy prostřednictvím e-mailu a službu lze uhradit převodem na účet. Základní údaje potřebné k sepisu návrhu na rozvod manželství nebo návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí návrhu sdělím klientovi na dotaz.

Jste dohodnuti na vypořádání majetku? Řešením je rozvod dohodou – nesporný rozvod.

Jestliže jsou manželé schopni dohodnout se spolu s rozvodem současně na vypořádání majetku nabytého za trvání manželství (vypořádání společného jmění), lze podat návrh na tzv. rozvod dohodou dle ust. § 757 nového občanského zákoníku, jehož přílohou bude písemná dohoda o úpravě majetkových poměrů (vypořádání SJM). Tuto službu lze s advokátem dohodnout individuálně.

Tzv. „rozvod dohodou“ využívá cca 25% manželských párů a oblíbenost této varianty rozvodu je na vzestupu.

Mezi hlavní výhody nesporného rozvodu patří:

– rychlost řízení (stání trvá cca 10 min), soud často na žádost účastníků vyhotoví písemný rozsudek i na počkání (standardně na to má 30 dnů)

– soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství, které se neuvádí ani v návrhu na rozvod (neprobíhá tzv. „praní špinavého prádla“)

– bývalí manželé mají jednou provždy vyřešeny otázky společného majektu, bydlení a případné vzájemné vyživovací povinnosti

Dohoda o vypořádání SJM již od 4.990,- Kč.

Nesporný rozvod spojený s vypořádáním společného majetku manželů (SJM) je pro účastníky tou nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak spolu s rozvodem vypořádat společný majetek manželů.

Klasické soudní spory o vypořádání SJM trvají 2-4 roky (jsou případy i v délce 16 let) a stojí každého z účastníků desítky tisíc korun za právní zastoupení, soudní poplatky a znalecké posudky.

Cena za přípravu a sepis majetkové dohody manželů o vypořádní společného majetku, bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti dle ust. § 757 nového občanského zákoníku se odvíjí od hodnoty vypořádávaného SJM (aktiva i pasiva).

  • 4.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM do 500.000,- Kč
  • 7.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 500.000,- Kč do 2.000.000,- Kč
  • 9.900,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 2.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč
  • 14.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
  • individuální cena v případě hodnoty SJM nad 10.000.000,- Kč (cenu sdělím na vyžádání)

Příklad č. 1:

Manželé mají dvě nezletilé děti, dohodli se na úpravě jejich poměrů na dobu po rozvodu, dohodli se též na majetku, který zahrnuje jen movité věci, jejichž hodnota nepřesahuje 500 tis. Kč.

1.490,- Kč návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí

1.490,- Kč návrh na rozvod

2.000,- Kč soudní poplatek za návrh na rozvod manželství

4.990,- Kč dohoda o vypořádání SJM

9.970,- Kč CELKEM

Příklad č. 2:

Manželé mají dvě nezletilé děti, dohodli se na úpravě jejich poměrů na dobu po rozvodu, dohodli se též na majetku, který zahrnuje byt v ceně 3 mil. a jednu hypotéku ve výši 1,5 mil. Kč.

1.490,- Kč návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí

1.490,- Kč návrh na rozvod

2.000,- Kč soudní poplatek za návrh na rozvod manželství

9.990,- Kč dohoda o vypořádání SJM

14.970,- Kč CELKEM


Návrhy i dohodu o vypořádání SJM lze připravit do 48 hodin od dodání všech potřebných podkladů. Lze zajistit i ověření podpisů účastníků.

V případě „sporného rozvodu“ poskytuje advokát též právní služby související s následným vypořádáním společného jmění (dříve SJM) do 3 let od právní moci rozvodu manželství, tuto službu lze s advokátem dohodout individuálně.

Kontaktujte mě a vyřešíme váš rozvod online.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.