Právní poradna online

Právní poradna e-mailem Cena za právní stanovisko e-mailem činí 2.500,- Kč včetně DPH 21%. 2. Podklady je třeba zaslat elektronickou cestou, je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu. Právní problém je třeba co nejpodrobněji popsat. 3. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (nedojde ke kolizi, popis problému bude zcela srozumitelný), bude klient vyzván e-mailem k úhradě…

Read More
Uplatnění a vymáhání nároků na pojistné plnění ze soukromého pojištění

Uplatnění a vymáhání nároků na pojistné plnění ze soukromého pojištění v případech, kdy poskytnuté plnění bylo komerční pojišťovnou zcela odmítnuto nebo bylo neoprávněně kráceno. Zdá se Vám, že Vaše komerční pojišťovna Váš nárok posoudila nesprávně a odmítla Váš nárok na pojistné plnění neoprávněně, popř. jej neoprávněně krátila? V těchto případech je třeba co nejdříve takový postup…

Read More