Předžalobní upomínka

Předžalobní výzva dle ust. § 142a o.s.ř.

Výzva k plnění dlužníkovi obsahující základní skutkový a právní rozbor předcházející ve věci samé (tzv. předžalobní upomínka), činí cena 1.000,- Kč + 21% DPH, tj. 1.210,- Kč.

Náklady na sepis předžalobní výzvy lze uplatnit po dlužníkovi vedle dlužné částky jako náklady spojené s uplatněním nároku, a to jak v předžalobní výzvě, tak případně v žalobě.

Podklady pro sepis upomínky lze zaslat e-mailem nebo přinést osobně do advokátní kanceláře.

V případě elektronické komunikace bude zasláno klientovi bankovní spojení a po připsání částky na účet advokáta bude text upomínky zaslán  e-mailem k odsouhlasení klientovi ve formátu .pdf  nebo .doc .Napište mi