Předžalobní výzva

Předžalobní výzva dle ust. § 142a o.s.ř.

Předžalobní výzva obsahující základní skutkový a právní rozbor předcházející ve věci samé je obvykle zasílána protistraně (např. dlužníkovi) před podáním žaloby ve věci samé. Odeslání výzvy je zákonným předpokladem pro přiznání náhrady nákladů řízení v případě zastoupení advokátem.

Cena za sepis výzvy zaslané advokátem činí 3.000,- Kč včetně DPH + poštovné (100,- Kč za jeden dopis „doporučeně s dodejkou“).

Náklady na sepis předžalobní výzvy lze uplatnit po dlužníkovi vedle dlužné částky jako náklady spojené s uplatněním nároku, a to jak v předžalobní výzvě, tak případně v žalobě.

Podklady pro sepis výzvy lze zaslat e-mailem nebo přinést osobně do advokátní kanceláře.

V případě elektronické komunikace bude text výzvy zaslán e-mailem k odsouhlasení klientovi ve formátu .pdf  nebo .doc .Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.