Návrh a žádost na rozvod

Návrh na rozvod manželství online již od 1.210,- Kč bez nutnosti osobní schůzky, vše lze vyřídit e-mailem.

Cena za sepis návrhu na rozvod manželství činí 1.210,- Kč (1.000,- Kč + 21% DPH). 

Návrh vypracuji a dodám e-mailem do 48 hodin od dodání podkladů.

Údaje potřebné k sepisu návrhu na rozvod manželství je možno zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

https://www.judrkazda.cz/formular-rozvod/

Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (mladší 18 let v době podání návrhu na rozvod), je třeba podat k soudu též návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu před a po rozvodu manželství. Rozhodnutí opatrovnického soudu je podmínkou rozvodu. Cena za sepis návrhu činí 2.000,- Kč. V případě, že bude součástí návrhu též soudní úprava styku rodičů s nezl. dítětem, činí cena za sepis návrhu 3.000,- Kč.

https://www.judrkazda.cz/formular-deti/

V případě zájmu o pouhý sepis návrh na rozvod manželství je možno věc vyřídit bez osobní návštěvy prostřednictvím e-mailu a službu lze uhradit převodem na účet. Základní údaje potřebné k sepisu návrhu na rozvod manželství a přílohy k návrhu sdělím klientovi na dotaz.

Jestliže jsou manželé schopni dohodnout se spolu s rozvodem současně na vypořádání majetku nabytého za trvání manželství (vypořádání společného jmění), lze podat návrh na tzv. rozvod dohodou dle ust. § 757 nového občanského zákoníku, jehož přílohou bude písemná dohoda o úpravě majetkových poměrů (vypořádání SJM). Podmínkou nesporného rozvodu je, aby manželství trvalo alespoň 1 rok a dále, aby účastníci společně prohlásili, že spolu již jako manželé alespoň 6 měsíců nežijí (nikoliv nebydlí).

Majetková dohoda musí splňovat formální náležitosti, a to zejména v případě, že předmětem vypořádání jsou nemovité věci, které jsou následně (po rozvodu manželství) předmětem vkladového řízení u katastrálního úřadu. V případě sepisu majetkové dohody připravím a sepíšu též návrh na vklad majetkové dohody do katastru nemovitostí.

Uzavření majetkové dohody lze doporučit i v případě, kdy dle názoru účastníků „nic společného nemají“. Často se v takovém případě ukáže, že účastníci mají minimálně své účty a finanční produkty, které by si rádi ponechali, popř. dohoda řeší i případné dluhy druhého z manželů.

Tzv. „rozvod dohodou“ využívá cca 25% manželských párů a oblíbenost této varianty rozvodu je na vzestupu.

Mezi hlavní výhody nesporného rozvodu patří:

– rychlost řízení (stání trvá cca 10-15 min), soud často na žádost účastníků vyhotoví písemný rozsudek i na počkání (standardní  lhůta činí 30 dnů)

– soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství, které se neuvádí ani v návrhu na rozvod (neprobíhá tzv. „praní špinavého prádla“)

– bývalí manželé mají jednou provždy vyřešeny otázky společného majetku, bydlení a případné vzájemné vyživovací povinnosti

Dohoda o vypořádání SJM již od 4.990,- Kč.

Nesporný rozvod spojený s vypořádáním společného majetku manželů (SJM) je pro účastníky tou nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak spolu s rozvodem vypořádat společný majetek manželů.

Klasické soudní spory o vypořádání SJM trvají 2-4 roky (jsou případy i v délce 16 let) a stojí každého z účastníků desítky tisíc korun za právní zastoupení, soudní poplatky a znalecké posudky.

Cena za přípravu a sepis majetkové dohody manželů o vypořádání společného majetku, bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti dle ust. § 757 nového občanského zákoníku (do 31. 12. 2013 dle § 24a zák. o rodině) se odvíjí od hodnoty vypořádávaného SJM (aktiva i pasiva).

  • 4.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM do 500.000,- Kč
  • 6.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 500.000,- Kč do 3.000.000,- Kč
  • 7.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč
  • 11.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
  • 19.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 10.000.000,- Kč do 20.000.000,- Kč
  • 29.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 20.000.000,- Kč do 30.000.000,- Kč
  • individuální cena v případě hodnoty SJM nad 30.000.000,- Kč.

Dohodu lze připravit do 48 hodin od dodání všech potřebných podkladů. Lze zajistit i ověření podpisů účastníků.

Cena nezahrnuje sepis návrhu na vklad a správní poplatek pro katastrální úřad v případě vypořádání nemovitostí.

Zastoupení advokátem u rozvodového stání je možné u OS-Nymburk popř. po dohodě i u dalších soudů. 

Soudní poplatek za návrh na rozvod manželství činí aktuálně 2.000,- Kč, obvykle hradí přímo klient (kolek lze zakoupit na poště).

Jestliže se z manželství narodily děti (nezletilé v době podání návrhu na rozvod), je třeba podat návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu před a po rozvodu manželství. Tuto službu lze s advokátem dohodnout individuálně, je možný taktéž pouze sepis návrh (popř. vyjádření k návrhu druhého rodiče). Cena za sepis návrhu činí 2.000,- Kč. V případě, že návrh obsahuje i úpravu styku rodiče s nezl. dítěte, činí cena za sepis návrhu 3.000,- Kč.

V případě „sporného rozvodu“ poskytuje advokát též právní služby související s následným vypořádáním společného jmění (dříve SJM) do 3 let od právní moci rozvodu manželství, tuto službu lze s advokátem dohodnout individuálně.

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda&*

Kontaktujte mě a vyřešíme váš rozvod online.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.