Náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady újmy (škody) na zdraví. Bezplatná první konzultace ve věci vymáhání újmy / škody na zdraví. Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle ust. § 2958 obč. zák. zahrnuje poskytování právních služeb při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při uplatňování…

Read More
Právní poradna online

Právní poradna e-mailem Cena za právní stanovisko e-mailem činí 2.500,- Kč včetně DPH 21%. 2. Podklady je třeba zaslat elektronickou cestou, je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu. Právní problém je třeba co nejpodrobněji popsat. 3. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (nedojde ke kolizi, popis problému bude zcela srozumitelný), bude klient vyzván e-mailem k úhradě…

Read More
Zastupování poškozených

Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady újmy (škody) na zdraví. Bezplatná první konzultace ve věci vymáhání újmy / škody na zdraví. Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle ust. § 2958 obč. zák. zahrnuje poskytování právních služeb při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při uplatňování…

Read More