Úprava poměrů nezletilých dětí

Úprava poměrů nezletilých dětí v souvislosti s ukončením soužití rodičů (rozvod manželů či rozluka nesezdaných partnerů) Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (mladší 18 let v době podání návrhu na rozvod), je třeba podat k soudu též návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství rodičů. Bez rozhodnutí opatrovnického soudu o poměrech nezletilých dětí, tzn….

Read More
Návrh a žádost o rozvod manželství

Rozvod manželství Návrh na rozvod manželství připravím online již od 1.210,- Kč bez nutnosti osobní schůzky, vše lze vyřídit e-mailem do 48 hodin od dodání podkladů. Možnost online platby platební kartou přes platební bránu. Cena za sepis návrhu na rozvod manželství činí 1.210,- Kč (1.000,- Kč + 21% DPH). Návrh lze sepsat bez ohledu na sídlo soudu, ke kterému bude návrh…

Read More
Společné jmění manželů

Manželské majetkové právo, aneb co je součástí společného jmění manželů. Dle ust. § 708 obč. zák. to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“), do 31. 12. 2013 se používal termín společné jmění manželů (SJM). Majetkovou hodnotou se rozumí aktiva (nemovité…

Read More
Právní poradna online

Právní poradna e-mailem Cena za právní stanovisko e-mailem činí 2.500,- Kč včetně DPH 21%. 2. Podklady je třeba zaslat elektronickou cestou, je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu. Právní problém je třeba co nejpodrobněji popsat. 3. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (nedojde ke kolizi, popis problému bude zcela srozumitelný), bude klient vyzván e-mailem k úhradě…

Read More
Majetkové vypořádání

Manželské majetkové právo, aneb co je součástí společného jmění manželů. Dle ust. § 708 obč. zák. to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“), do 31. 12. 2013 se používal termín společné jmění manželů (SJM). Majetkovou hodnotou se rozumí aktiva (nemovité…

Read More
Rozvodový advokát

Návrh a žádost na rozvod Návrh na rozvod manželství online již od 1.210,- Kč bez nutnosti osobní schůzky, vše lze vyřídit e-mailem. Cena za sepis návrhu na rozvod manželství činí 1.210,- Kč (1.000,- Kč + 21% DPH). Návrh lze sepsat bez ohledu na sídlo soudu, ke kterému bude návrh podán. Návrh vypracuji a dodám e-mailem do 48 hodin od dodání podkladů….

Read More