Majetkové vztahy nesezdaných partnerů a jejich vypořádání po rozchodu

Pokud spolu žijí partneři jako druh a družka a neuzavřeli spolu manželství, neznamená to, že za trvání takového soužití nenabývají majetek. Otázkou však je, v jakém režimu majetek nabývají a jak takový majetek vypořádat v případě rozchodu. Někdy se bývalí partneři neshodnou ani na datu rozchodu, což má význam např. z hlediska promlčení jednotlivých nároků.

Občanský zákoník neobsahuje pro vypořádání majetkových vztahů nesezdaných partnerů speciální právní úpravu, jako je tomu v případě společného jmění manželů (SJM). Tzn. při vypořádání majetku je třeba postupovat individuálně v každém jednotlivém případě.

Obecně lze říci, že účty a finanční produkty resp. zůstatky na nich patří tomu z partnerů, na jehož jméno jsou vedeny.

Nemovité věci jsou partnery často pořizovány do podílového spoluvlastnictví, a to v ideálním případě v poměru, který odpovídá finančním prostředkům vynaloženým na pořízení nemovité věci každým z partnerů. Pokud spoluvlastnické podíly neodpovídají částkám vynaloženým jednotlivými partnery na jejich nabytí, je tím založeno na problém, který se bude po rozchodu poměrně obtížně řešit. Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se pak řeší dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Movité věci jsou zpravidla vlastnictví toho z partnerů, který je zaplatil ze svých prostředků. Jedná-li se o dražší věc, je vhodné uschovat si výpis z účtu, pokladní doklad či fakturu, popř. platit kartou, platba je pak evidována na výpisu z účtu. Movité věci lze samozřejmě nabývat do spoluvlastnictví.

Dalším častým případem je situace, kdy nemovité věci vlastní jeden z partnerů a druhý z partnerů do těchto nemovitých věcí za trvání soužití investuje finanční prostředky v řádu statisíců či dokonce milionů korun. V takovém případě je vhodné před takovým krokem uzavřít písemnou dohodu, ve které bude řešen postup pro případ rozchodu popř. smrti jednoho z partnerů. Takovou písemnou dohodu Vám mohu pomoci sepsat.

V případě rozchodu je doporučeno vyřešit vše dohodou, ideálně písemnou. Taktéž tuto dohodu o vypořádání majetkových vztahů po rozchodu nesezdaných partnerů Vám mohu pomoci připravit.

Stejně tak je možné si na toto téma objednat osobní konzultaci, kde mohu posoudit Vaši konkrétní situaci a zodpovím Vám Vaše dotazy. Konkrétní termín konzultace je možné rezervovat si zde:

Rezervace Nymburk

Rezervace Praha