Zřízení věcného břemene bydlení

Zřízení věcného břemene bydlení V souvislosti s darováním nemovitých věcí je často zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení ve prospěch dárců. Toto věcné břemeno lze zřídit v rámci darovací smlouvy a je v ceně sepisu darovací smlouvy. Pokud jste na zřízení věcného břemene zapomněli a chcete ho zřídit dodatečně, lze jej zřídit samostatně (dodatečně) samostatnou smlouvou….

Read More
Smlouvy o převodu nemovitosti

Sepis smlouvy o převodu nemovitosti již od 4.990,- Kč Sepis smlouvy o převodu nemovitosti (darovací, kupní, smlouva o převodu družstevního podílu atd.) včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři. Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad) bude klientovi zaslána též…

Read More
Kupní smlouva

Sepis smlouvy o převodu nemovitosti online do 48 hodin již od 4.990,- Kč Sepis smlouvy o převodu nemovitosti (darovací, kupní, smlouva o převodu družstevního podílu atd.) včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři. Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání mi můžete zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě Vám smlouvu (včetně návrhu na…

Read More
Právní poradna online

Právní poradna e-mailem Cena za právní stanovisko e-mailem činí 2.500,- Kč včetně DPH 21%. 2. Podklady je třeba zaslat elektronickou cestou, je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu. Právní problém je třeba co nejpodrobněji popsat. 3. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (nedojde ke kolizi, popis problému bude zcela srozumitelný), bude klient vyzván e-mailem k úhradě…

Read More
Sepis nájemní smlouvy

Nájemní smlouva Sepis nájemní smlouvy k bytu, rodinnému domu či jednotlivému prostoru sloužícímu podnikání za cenu 4.000,- Kč včetně DPH.  V případě většího rozsahu předmětu pronájmu cena dohodou. Smlouva splňuje požadavky nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a je koncipována tak, aby co nejlépe chránila práva pronajímatele. Smlouva je individualizována dle Vašich potřeb a požadavků. V…

Read More