Zastupování v soudním řízení

Zastupování v soudním řízení Nabízím zastupování v soudním řízení v civilních, obchodních, pojistných a medicínských sporech. Zastupuji též v mimosoudní fázi řešení Vašich nároků. Mimosoudní řešení sporů je zpravidla rychlejší a levnější než klasické soudní řízení. Mimosoudní řešení sporů má smysl zejména ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a vypořádání společného jmění manželů.

Read More
Odvolání daru pro nouzi nebo pro nevděk

Odvolání daru pro nouzi nebo pro nevděk Nabízím právní pomoc s písemným odvoláním daru. Odvolání daru pro nouzi Dle ust. § 2068 obč. zák. lze odvolat dar v případě, že dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen….

Read More
Vady díla a jejich reklamace

Vady prodané věci či vady díla a jejich reklamace Nabízím právní pomoc s písemným uplatněním nároků z odpovědnosti za vady prodané věci nebo vady díla. Jsou-li nároky z odpovědnosti za vady prodané věci či vady díla oprávněné a doložené, je třeba je uplatnit správně též po formální stránce. V praxi se pak velmi často podaří…

Read More
Majetkové vztahy nesezdaných partnerů a jejich vypořádání po rozchodu

Majetkové vztahy nesezdaných partnerů a jejich vypořádání po rozchodu Pokud spolu žijí partneři jako druh a družka a neuzavřeli spolu manželství, neznamená to, že za trvání takového soužití nenabývají majetek. Otázkou však je, v jakém režimu majetek nabývají a jak takový majetek vypořádat v případě rozchodu. Občanský zákoník neobsahuje pro vypořádání majetkových vztahů nesezdaných partnerů…

Read More
Úprava poměrů nezletilých dětí

Úprava poměrů nezletilých dětí v souvislosti s ukončením soužití rodičů (rozvod manželů či rozluka nesezdaných partnerů) Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (mladší 18 let v době podání návrhu na rozvod), je třeba podat k soudu též návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství rodičů. Bez rozhodnutí opatrovnického soudu o poměrech nezletilých dětí, tzn….

Read More
Zřízení věcného břemene bydlení

Zřízení věcného břemene bydlení V souvislosti s darováním nemovitých věcí je často zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení ve prospěch dárců. Toto věcné břemeno lze zřídit v rámci darovací smlouvy a je v ceně sepisu darovací smlouvy. Pokud jste na zřízení věcného břemene zapomněli a chcete ho zřídit dodatečně, lze jej zřídit samostatně (dodatečně) samostatnou smlouvou….

Read More
Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Zastoupení poškozeného v trestním řízení Pokud Vám byla způsobena majetková či nemajetková újma trestným činem, lze nároky uplatnit v rámci tzv. adhezního řízení a trestní soud může tyto nároky uložit obžalovanému k úhradě trestním rozsudkem. Mohu Vám pomoci s přihlášením nároků do adhezního řízení, popř. Vás jakožto zmocněnec poškozeného v trestním řízení zastoupit.

Read More
Vyplnění návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Vyplnění návrhu na vklad do katastru nemovitostí za 1.000,- Kč Pokud kupujete nebo prodáváte nemovitou věc a nevíte si rady s vyplněním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, vyplním návrh za Vás dle zaslané uzavřené smlouvy (kupní, darovací, směnné atd.), a to do 2 pracovních dnů od doručení smlouvy. Cena 1.000,- Kč platí pro návrhy…

Read More
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou onen pověstný „hustě psaný text, který nikdo nečte“, avšak pro podnikatele je to praktický nástroj, jak docílit maximální stručnosti smlouvy o poskytnutí služeb či prodeji zboží. V rámci smlouvy lze na VOP odkázat a tyto VOP musí být součástí smluvního ujednání. Vlastní smlouva tedy může být velmi stručná a obsahuje…

Read More