Právní pomoc v podnikání

Právní pomoc v podnikání Podnikáte jako OSVČ nebo máte obchodní korporaci? Nabízím rychlou a kvalitní právní pomoc. V případě dlouhodobé spolupráce na základě rámcové smlouvy o právním zastoupení hodinová sazba 2.500,- Kč včetně DPH. Řešíte konkrétní právní problém v rámci Vašeho podnikání? Problém: Obchodní partner Vám neuhradil fakturu za dodané zboží či služby. Řešení: Sepíšu…

Read More
Zastupování v soudním řízení

Zastupování v soudním řízení Nabízím zastupování v soudním řízení v civilních, obchodních, pojistných a medicínských sporech. Zastupuji též v mimosoudní fázi řešení Vašich nároků. Mimosoudní řešení sporů je zpravidla rychlejší a levnější než klasické soudní řízení. Mimosoudní řešení sporů má smysl zejména ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a vypořádání společného jmění manželů.

Read More
Odvolání daru pro nouzi nebo pro nevděk

Odvolání daru pro nouzi nebo pro nevděk Nabízím právní pomoc s písemným odvoláním daru. Odvolání daru pro nouzi Dle ust. § 2068 obč. zák. lze odvolat dar v případě, že dárce upadne po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen….

Read More
Vady díla a jejich reklamace

Vady prodané věci či vady díla a jejich reklamace Nabízím právní pomoc s písemným uplatněním nároků z odpovědnosti za vady prodané věci nebo vady díla. Jsou-li nároky z odpovědnosti za vady prodané věci či vady díla oprávněné a doložené, je třeba je uplatnit správně písemně též po formální stránce. V praxi se pak velmi často…

Read More
Majetkové vztahy nesezdaných partnerů a jejich vypořádání po rozchodu

Majetkové vztahy nesezdaných partnerů a jejich vypořádání po rozchodu Pokud spolu žijí partneři jako druh a družka a neuzavřeli spolu manželství, neznamená to, že za trvání takového soužití nenabývají majetek. Otázkou však je, v jakém režimu majetek nabývají a jak takový majetek vypořádat v případě rozchodu. Někdy se bývalí partneři neshodnou ani na datu rozchodu,…

Read More
Úprava poměrů nezletilých dětí

Úprava poměrů nezletilých dětí v souvislosti s ukončením soužití rodičů (rozvod manželů či rozluka nesezdaných partnerů) Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (mladší 18 let v době podání návrhu na rozvod), je třeba podat k soudu též návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství rodičů. Bez rozhodnutí opatrovnického soudu o poměrech nezletilých dětí, tzn….

Read More
Zřízení nebo zrušení věcného břemene bydlení

Zřízení věcného břemene bydlení V souvislosti s darováním nemovitých věcí je často zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení ve prospěch dárců. Toto věcné břemeno lze zřídit v rámci darovací smlouvy a je v ceně sepisu darovací smlouvy. Pokud jste na zřízení věcného břemene zapomněli a chcete ho zřídit dodatečně, lze jej zřídit samostatně (dodatečně) samostatnou smlouvou….

Read More
Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Zastoupení poškozeného v trestním řízení Pokud Vám byla způsobena majetková či nemajetková újma trestným činem, lze nároky uplatnit v rámci tzv. adhezního řízení a trestní soud může tyto nároky uložit obžalovanému k úhradě trestním rozsudkem. Mohu Vám pomoci s přihlášením nároků do adhezního řízení, popř. Vás jakožto zmocněnec poškozeného v trestním řízení zastoupit.

Read More
Vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Vypracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí za 2.000,- Kč Nevíte si rady s vyplněním návrhu na vklad přes formulář katastrálního úřadu? Zejména u převodu bytových a nebytových jednotek, kde se spolu s jednotkou převádí i podíly na společných částech, bývá vyplnění formuláře složitější. Totéž platí v případě více účastníků smlouvy. Pokud kupujete nebo prodáváte…

Read More