Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou onen pověstný „hustě psaný text, který nikdo nečte“, avšak pro podnikatele je to praktický nástroj, jak docílit maximální stručnosti smlouvy o poskytnutí služeb či prodeji zboží. V rámci smlouvy lze na VOP odkázat a tyto VOP musí být součástí smluvního ujednání. Vlastní smlouva tedy může být velmi stručná a obsahuje obvykle jen základní náležitostí příslušného smluvního typu. Další situace, které mohou nastat (záruka za jakost, reklamace, odstoupení od smlouvy, sankce atd.) řeší právě VOP.

Nejčastěji jsou VOP používány v internetovém prostředí, avšak velmi často i v reálném prostředí.

V případě zájmu o sepis VOP je třeba zaslat co nejpodrobnější popis podnikatelské činnosti, kterou provozujete nebo chcete provozovat, včetně Vašich požadavků na obsah VOP.

Následně Vám zašlu – dle odhadované časové náročnosti přípravy VOP – cenovou nabídku.

Cena za zpracování VOP se pohybuje mezi 8.000,- Kč až 12.000,- Kč včetně DPH u standardních podnikatelských činnosti. V případě atypických, složitých či velmi rozsáhlých požadavků je cena dohodnuta individuálně.