Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví  Poskytuji právní služby ve věci mimosoudního a soudního zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem. Jste-li spoluvlastníkem nemovité věci a nechcete nadále ve spoluvlastnickém vztahu setrvat, máte několik možností, jak postupovat. 1) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou Nejčastěji se zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví řeší dohodou mezi spoluvlastníky tak, že jeden…

Read More
Návrh a žádost o rozvod manželství

Rozvod manželství Návrh na rozvod manželství připravím online již od 1.210,- Kč bez nutnosti osobní schůzky, vše lze vyřídit e-mailem do 48 hodin od dodání podkladů. Možnost online platby platební kartou přes platební bránu. Cena za sepis návrhu na rozvod manželství činí 1.210,- Kč (1.000,- Kč + 21% DPH). Návrh lze sepsat bez ohledu na sídlo soudu, ke kterému bude návrh…

Read More
Společné jmění manželů

Manželské majetkové právo, aneb co je součástí společného jmění manželů. Dle ust. § 708 obč. zák. to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“), do 31. 12. 2013 se používal termín společné jmění manželů (SJM). Majetkovou hodnotou se rozumí aktiva (nemovité…

Read More
Kontrola smlouvy

Kontrola smlouvy / revize smlouvy online již od 3.000,- Kč Jednou z nejžádanějších služeb je kontrola smlouvy o převodu nemovitosti. Výstupem této právní služby je právní stanovisko upozorňující na jednotlivá problematická, neplatná, neurčitá nebo nevýhodná ujednání smlouvy. Tuto službu využívají klienti z celé ČR a je poskytována nejčastěji prostřednictvím e-mailu bez nutnosti osobní schůzky. S ohledem…

Read More
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady újmy (škody) na zdraví. Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle ust. § 2958 obč. zák. zahrnuje poskytování právních služeb při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při uplatňování nároků z pojištění odpovědnosti za škodu a ze soukromého pojištění osob…

Read More
Darovací smlouva k nemovitosti

Sepis darovací smlouvy k nemovitostem online do 48 hodin od dodání podkladů již od 4.990,- Kč. Akce do 30. 4. 2023! Darovací smlouva pouze za 4.990,- Kč pro nemovitosti v ceně do 10 mil. Kč. Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad)…

Read More
Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu

Uznání dluhu a dohoda o splácení dluhu Sepis standardního uznání dluhu a dohody o jeho splácení dle ust. § 2053 a násl. NOZ za cenu 3.990,- Kč včetně DPH 21%. V případě zvláštních požadavků na obsah listiny cena dohodou. Zaslání podkladů a následně uznání dluhu lze vyřídit e-mailem. Napište mi

Read More
Předžalobní výzva

Předžalobní výzva Předžalobní výzva dle ust. § 142a o.s.ř. Předžalobní výzva obsahující základní skutkový a právní rozbor předcházející ve věci samé je obvykle zasílána protistraně (např. dlužníkovi) před podáním žaloby ve věci samé. Odeslání výzvy je zákonným předpokladem pro přiznání náhrady nákladů řízení v případě zastoupení advokátem. Cena za sepis výzvy zaslané advokátem činí 3.000,- Kč včetně…

Read More
Právní poradna

Právní poradna osobně Cena za každou započatou hodinu právních služeb (konzultace, právní stanovisko) činí 2.500,- Kč včetně DPH 21%. Platba je možná platební kartou nebo v hotovosti. Právní poradu je možno poskytnout na základě předchozího objednání: – v sídle kanceláře v Nymburce, Palackého třída 223/5, druhé patro Rezervace konzultace Nymburk – v pražské pobočce Praha 2,…

Read More
Italské nemovitosti

Italské nemovitosti Spolu s pražským kolegou JUDr. Milošem Holubem poskytuji právní pomoc při nákupu nemovitostí v zahraničí se zaměřením na Itálii a Sardinii, viz  www.italskenemovitosti.eu a dále právní pomoc zahraničním klientům při nákupu nemovitostí v ČR, Viz http://casainboemia.it . Napište mi

Read More