Právní poradenství – Nový občanský zákoník

Právní poradenství – nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) Nabízím právní poradenství pro prvotní zorientování se ve změnách dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Cena bude sjednána individuálně dle rozsahu a náročnosti požadavku klienta. Krátké pojednání k novému občanskému zákoníku V souvislosti s blížící se účinností již platného Nového občanského zákoníku od 1….

Read More
Smlouvy o převodu nemovitosti

Sepis smlouvy o převodu nemovitosti již od 4.990,- Kč Sepis smlouvy o převodu nemovitosti, např. smlouvy darovací, smlouvy kupní, smlouvy směnné či smlouvy o převodu družstevního podílu, včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři. V praxi činí obtíže převod nově vzniklé parcely na základě oddělovacího geometrického plánu, který je do KN vkládán společně se…

Read More
Kupní smlouva

Sepis smlouvy o převodu nemovitosti online do 48 hodin již od 4.990,- Kč Sepis smlouvy o převodu nemovitosti (darovací, kupní, smlouva o převodu družstevního podílu atd.) včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři. Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání mi můžete zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě Vám smlouvu (včetně návrhu na…

Read More
Právní poradna online

Právní poradna e-mailem Cena za právní stanovisko e-mailem činí 2.500,- Kč včetně DPH 21%. 2. Podklady je třeba zaslat elektronickou cestou, je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu. Právní problém je třeba co nejpodrobněji popsat. 3. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (nedojde ke kolizi, popis problému bude zcela srozumitelný), bude klient vyzván e-mailem k úhradě…

Read More
Sepis nájemní smlouvy

Nájemní smlouva Sepis nájemní smlouvy k bytu, rodinnému domu či jednotlivému prostoru sloužícímu podnikání za cenu 4.000,- Kč včetně DPH.  V případě většího rozsahu předmětu pronájmu cena dohodou. Smlouva splňuje požadavky nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a je koncipována tak, aby co nejlépe chránila práva pronajímatele. Smlouva je individualizována dle Vašich potřeb a požadavků. V…

Read More
Darovací smlouvy

Sepis darovací smlouvy k nemovitostem online do 48 hodin od dodání podkladů již od 4.990,- Kč. Akce do 30. 4. 2023! Darovací smlouva pouze za 4.990,- Kč pro nemovitosti v ceně do 10 mil. Kč. Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad)…

Read More
Uplatnění a vymáhání nároků na pojistné plnění ze soukromého pojištění

Uplatnění a vymáhání nároků na pojistné plnění ze soukromého pojištění v případech, kdy poskytnuté plnění bylo komerční pojišťovnou zcela odmítnuto nebo bylo neoprávněně kráceno. Zdá se Vám, že Vaše komerční pojišťovna Váš nárok posoudila nesprávně a odmítla Váš nárok na pojistné plnění neoprávněně, popř. jej neoprávněně krátila? V těchto případech je třeba co nejdříve takový postup…

Read More
Zastupování poškozených

Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady újmy (škody) na zdraví. Bezplatná první konzultace ve věci vymáhání újmy / škody na zdraví. Zastupování poškozených a pozůstalých při vymáhání nároků z titulu náhrady nemajetkové újmy na zdraví dle ust. § 2958 obč. zák. zahrnuje poskytování právních služeb při jednání s pojišťovnami a Českou kanceláří pojistitelů při uplatňování…

Read More
Vymáhání pohledávek

Evidujete dlouho nezaplacené faktury? Nedaří se vám vymoci směnku, výživné nebo mzdu, na kterou máte nárok? Nevíte si s dlužníkem rady? Nezoufejte a obraťte se na mne, rád vám s vymáháním pohledávek pomohu. Každý případ nejprve odborně posoudím a konzultuji s vámi nejlepší postup. Jelikož je v praxi rozdíl mezi postupem v případě, kdy dluh…

Read More
Majetkové vypořádání

Manželské majetkové právo, aneb co je součástí společného jmění manželů. Dle ust. § 708 obč. zák. to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“), do 31. 12. 2013 se používal termín společné jmění manželů (SJM). Majetkovou hodnotou se rozumí aktiva (nemovité…

Read More